โรคสุดฮิตต้อนรับช่วงเปิดเทอม ที่พ่อแม่ต้องทำความรู้จัก

 เด็ก โรคสุดฮิต

ช่วงนี้กลับมาเปิดเทอมกันแล้ว เด็กๆ สามารถเผชิญกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอ เรามักจะพบโรคเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยๆ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรทำความรู้จัก

เด็ก เพื่อที่จะได้สังเกตอาการ และป้องกัน โดยโรคที่มักพบบ่อยๆ หรืออาจเรียกว่า โรคยอดฮิตในช่วงเปิดเทอม มีหลายโรคโดยโรคที่พบบ่อย ได้แก่ โรค 2 ระบบ ดังนี้ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไข้หวัด, ไข้หวัดใหญ่, RSV และ โควิด-19ซึ่งก่อให้เกิดโรคทั้งทางเดินหายใจส่วนบน และทางเดินหายใจส่วนล่าง โดยอาการที่สังเกตได้เมื่อเด็กๆ ติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ คือ ไอ จาม มีน้ำมูก คัดจมูก เจ็บคอ มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกายอาการที่คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตและรีบพามาโรงพยาบาลทันที คือ เด็กยังคงมีไข้สูงอย่างต่อเนื่อง ซึมลง รับประทานอาหารได้น้อยลง

 เด็ก โรคสุดฮิต

กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจนี้ ติดต่อได้จากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ที่มีอาการ ไอ จาม รดกัน สัมผัสโดนสารคัดหลั่ง น้ำมูก น้ำลาย ของผู้ป่วย โดยที่ไม่ได้มีการป้องกันคุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้เด็กๆ รักษาสุขอนามัยของตนเอง เมื่อต้องไปโรงเรียน หรือทุกครั้งที่ออกจากบ้าน พร้อมเตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น แก้วน้ำ กระติกน้ำ ช้อนส้อม กระดาษทิชชู แอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัย เป็นต้น สิ่งสำคัญ คือ ควรสอนให้เด็กๆ หมั่นล้างมืออยู่เสมอ รู้จักการใส่และเก็บหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี และเมื่อกลับถึงบ้าน ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการได้รับเชื้อ

อ่านข่าวเพิ่มเติมลูกเป็นออทิสติก